Bug Report Fixed

Hier landen alle Beta-Reports, die als erledigt gelten